Jurij Clemenz

je diplomiral na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, bil splošni zdravnik v ZD Ljubljana, nato pa pet let specializant interne medicine – kardiologije v UKC Ljubljana.

Zdravniške izkušnje si je kot sodelavec v privatni zdravniški ordinaciji pridobival tudi v Nemčiji, nato pa se je iz zdravstva preselil na področje farmacije.

Sodeloval je s podjetjem Zeneca v Nemčiji, kjer je na severnem Bavarskem uspešno uvedel intravenozno anestezijo in
ACE-inhibitorje
nove generacije.

S farmacevtsko multinacionalko Eli Lilly je bil od njenih začetkov v Sloveniji do leta 2005. V trinajstih letih je koordiniral sodelovanje z bolnišnicami in klinikami, bil produktni specialist za inovativna kardiološka zdravila, vodil področje za duševne bolezni in centralne motorične motnje. Kot vodja lokalne podružnice je uspešno skrbel za razvoj sodelovanja s stroko, ZZZS in MZZ. Aktivno je sodeloval pri ustanavljanju in nadaljnjem delu FIRDPC.

Od 2005 do 2008 je bil pri Lilly Critical Care Europe kot vodja področja, National Therapeutic Advisor ter vodja poslovnega razvoja na področju sepse in akutnih koronarnih sindromov zadolžen za obsežno področje centralne in JV Evrope ter Turčije.

Od leta 2008 je zaposlen pri Ideje, koncepti in zgodbe. Zaradi odličnih organizacijskih sposobnosti, uspešnega dela z ljudmi, obvladovanja kriznega managementa in managementa sprememb, nekonvencionalnega načina razmišljanja, obvladovanja zdravstvene ekonomike, izjemnih uspehov pri sodelovanju z interesnimi združenji bolnikov, poglobljenega poznavanja okolij korporativne farmacevtske industrije ter temeljitega poznavanja kardiologije, intenzivne medicine in duševnega zdravja je na področju farmacije in zdravstvenih sistemov cenjen in iskan strokovnjak v domačem in multietničnih ter multinacionalnih okoljih.

Je solastnik in soustvarjalec več lastnih blagovnih znamk: male kulinarične coprnije Mmm Beatrice, Karra - osebna gostiteljica in ustvarjalka izjemnih kraških doživetij ), Kraške zapeljivke - povezovanje vrhunskih kraških ustvarjalcev.

S sodelavko Vojko Žgavec Clemenz izvajata različne, po meri posameznega kolektiva narejene motivacijske delavnice za zaposlene.

Z veseljem kuha in drvari po kraški gmajni, saj mu je oboje odlična spodbuda za razmišljanje o novih izzivih.

jcl@ikz.si
+386 41 635 106

Na vrh