Predstavitev

Le iskriva, osupljiva, navdušujoča ideja je lahko temelj domišljenega koncepta. Oboje pa se osmisli šele v smeli, iskreni, izvirni zgodbi. To spoznanje nas usmerja na vseh področjih našega ustvarjanja. Od tu ime našega podjetja Ideje koncepti in zgodbe. Od tu naše vodilo: “Vse je zgodba. Zgodba ni vse. Brez zgodbe ni ničesar.”

Ideje, koncepti in zgodbe
Vojka Žgavec Clemenz
Jurij Clemenz

Na vrh